På denna sidan finns referatet från rättegången STOP ./. Billeberga som sändes live från marknadsdomstolen i Stockholm!
 www.mattesd2mac.nu stod för referatet som gjordes 16/5 -2000