Ägaren påstår att detta är en katt? jag vet inte så noga det finns gott om lustiga katter men tja....

The owner claims that this is a cat? I wonder, but there are a lot of funny looking cats....

Till-bak-s till förra sidan