Fülöp I. at his throne in Jaszó (East Slovakia)

 

Till-bak-s till förra sidan