Don't have a digital camera to help you in putting your favorite cat on the Net?? Do you have a scanner and a fairly calm cat?? Well, use it!!:-)
Please visit the original page for more scanned cats and if you do a scan, mail it to him (and me)

Har du ingen digitalkamera som hjälper dig att få ut din favoritkatt på Nätet?? Har du en scanner och en lugn katt?? Använd den!!:-)
Besök källsidan för fler skannade katter och om du skannar in din, maila den till honom (och mig)

 

Till-bak-s till förra sidan