Läs mer här

OBS: att billeberga.com -s server ligger i Sverige och trafiken routas normalt inte utanför landets gränser även om det kan ske under perioder med hög belastning. Endast trafik som passerar landets gränser får loggas av FRA.

Om nu trafiken till denna sida skulle passera FRA-s nålsöga. Här får ni oxå lite:att läsa :-)
Atombomb nuclear terror spy FRA eastern reinfeldt avrätta dead muslim deheaded war holy encrypt morons Putin arabic destroy

Till-bak-s till förra sidan